FITUP STYLE

 • S SERIES

  எஸ் சீரியஸ்

  அனைத்து வகையான பொனோவோ வாளிகளும் கிடைக்கின்றன.
  போனோவோ இப்போது முழு அளவிலான வாளிகள் மற்றும் இணைப்புகளை "எஸ்" வகை அடைப்புக்குறிகளுடன் வைத்திருக்கிறது.
 • CW SERIES

  CW SERIES

  பொனோவோ அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு முழுமையான வாளி வரிசையை வழங்குகிறது. சி.டபிள்யூ கப்ளர் வாளிகளுக்கான பின்-ஆன் மற்றும் கீல்கள் இந்த வரிசையில் அதிகரித்த இயந்திர சக்தியின் முழு நன்மையையும் பெற மேம்பட்ட வடிவமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.